Учредителната конференция на Международната обществена организация „Сдружение на организаторите на детски отдих“се проведе на 20.10.2009 г. Комплекс „Камчия“ е учредител и член на Сдружението. В Сдружението членуват водещите детски центрове от постсъветското пространство

 • „Орленок“ (Краснодарски край, Туапсински район, на брега на Черно море, www.orlyonok.ru)
 • „Океан“ (Приморски край, на брега на Тихия океан, www.okean.org )
 • „Смена“ (Краснодарски край, до гр. Анапа, на брега на черно море, www.smena.org)
 • Лагер „С.Тюленин“,( г. Волгоград, Руссия)
 • „Артек“ (Украина, Крым, www.artek.org)
 • „Зубренок“ (Република Беларус, Минска област, на брега на езерото Нароч, www.zubronok.unibel.by)
 • „Балдаурен“ (Република Казахстан, намира се в курортна зона на брега на езерото „Шчучье“, www.baldayren.kz)
 • „Молодая гвардия“ (Украина, гр. Одеса, на брега на Черно море)
 • „Звездный берег“ (Украина, гр. Севастопол, на брега на Черно море, www.zvezdniybereg.com, www.zvezdniy.tv)
 • „Камчия“ (Международен детски санаторно-оздравителен комплекс в Република България, собственост на Правителството на Москва,  www.sok-kamcia.com)
 • „Международен детски център“ (Москва, www.mdc.detiplus.ru)
 • „Московски център за детски и семеен отдих и здраве“ (Москва, www.mcdso.ru)

Президент на Сдружението е Ирина Константиновна Роднина – заместник-председател на Комитета по въпросите на образованието на Руската Дума.Към Сдружението е създаден и действа Обществен съвет с председател Людмила Ивановна Швецова – Първи заместник кмет на Москва в Правителството на Москва, Президент на международната Асоциация на изследователите на детското движение. Заместник-председател на Обществения съвет на Сдружението е Юрий Петрович Сентюрин – държавен секретар, заместник-министър на енергетиката на Руската Федерация.

Основни цели на Сдружението са:

 • Да оказва съдействие за развитието на националните детски учебно оздравителни организации.
 • Да координира и оказва помощ на дейността на детските учебно оздравителни организации в Русия и другите страни при подготовката и провеждането на детски и младежки мероприятия в рамките на международните програми.
 • Да съдейства за укрепването на мира, дружбата, доверието и разбирателството между народите, укрепване на интеграционните процеси чрез консолидация с международни, национални и регионални детски организации
 • Да привлича вниманието на обществото към проблемите на националните учебно оздравителни организации и организирания детския отдих.
 • Да оказва помощ на децата при формирането на гражданска позиция за адаптация в обществото, в опознаването и подобряването на света около тях, да развива творческите им способности.

От 2017г. Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ е член на Световната организация за детските лагери. 

Санаторно-оздравителният комплекс „Камчия“ стана първият български пълноправен член на Международната асоциация на детските лагери – ICF. В нея членуват над 4300 организации, филиали и индивидуални участници от 90 страни по света, обединени от желанието да предадат своите знания, ентусиазъм и опит, натрупан в работата с деца и млади хора. Международната асоциация на детските лагери е световна организация с 30-годишна история, обединяваща професионалистите в организирането на детски и младежки отдих. Най-много пълноправни членове има от Австралия, САЩ, Китай, Канада,