АВТОРСКИ ТЕМАТИЧНИ ПРОГРАМИ – ЛЯТО 2019

1. NEW-media
2. Делови форум «Траектория на успеха»
3. Академия „Екстрийм“
4. «Звездите в Камчия»
5. «Свободно гмуркане в Космоса и IT бъдещето“
6. Съпътстващо езиково обучение на руски/ английски езици по желание.

Участниците в езиковата програма не участват в профилния образователен модул на смяната![email protected] Teл: +359 52 300 280

NEW-media


Медийната среда е комуникационното пространство, което обкръжава човека.Новите видове медии влияят на това как общуваме, как произвеждаме и как потребяваме.Цифровите технологии позволяват реално на всеки да бъде създател на медия съобщение, а границите между любителите и професионалистите се заличават.

Участниците в профилната смяна ще се научат как да работят безопасно и да пребивават в медийна среда. Те ще научат тайните за съставяне на телевизионна програма, ще се научат на web-дизайн, PR и реклама, как да създават електронен вестник. Децата ще усвоят професионалната терминология, с новите информационно – комуникационни технологии. Проектната дейност и участието в брифинги ще им позволи  да се научат да редактират текстове, да работят професионално с фото- и видеокамера, да усвоят навици за публично поведение и да разберат силата на словото.Делови форум «Траектория на успеха»


Траектория на успеха – Намерение – Действие – Резултат!

Деловият форум се провежда в три направления: Технология на здравето и спорта, Бизнес и екология, IT – технология.

Децата ще се научат да изграждат ефективни комуникации с възрастните и връстниците си; ще се опитат да се ориентират в избора на бъдеща професия, като участват в игри с професионална ориентация и като разработват интересни проекти. Тренингите и бизнес-игрите ще им помогнат да получат  финансова грамотност и основни знания в рекламата, маркетинга, а също така ще ускорят развитието на лидерски и организационни способности.

Свободното време на децата се организира под формата на интерактивни, приключенски  и ролеви игри. Бизнес-смяната подготвя  вашето дете за реалния живот, в който то може да стане победител!Академия «Екстрийм»


Несъмнен интерес предизвикват у децата активните игри на открито и лазерните игри. Особено внимание е отделено на тактическата, медицинска и физическа подготовка  (работа с компас и карта, ориентиране в местност; оказване на първа медицинска помощ; спортни нормативи и силова подготовка).

Децата ще се научат да яздят и да стрелят точно с въздушно оръжие. Ценните знания те ще могат да получат на тренировките по тактика за оцеляване в различни условия.Фестивал „ЗВЕЗДИТЕ В КАМЧИЯ“


През новия летен сезон на 2019 г. Камчия провежда 1-я Международен многожанров Фестивал на изпълнителското изкуство «Звездите в Камчия»!

Фестивалната смяна «Звездите в Камчия» е творчески празник, наситен с атмосфера на дружба, радост и съпреживяване, в която децата достигат висоти на таланта и творческия си заряд. Майсторски класове, пленери, студия и клубове, творческите срещи с професионалисти от най-висока класа, а също така и конкурсни програми развиват емоционалния интелект, творческите способности и естетическите преживявания на децата.

Това е време за нови запознанства, незабравими срещи, творческо общуване и личностно израстване на всеки от участниците. По време на фестивала децата ще бъдат не само зрители, но и участници в творческия процес.Свободно гмуркане в Космоса и IT на бъдещето!


На територията на СОК «Камчия» работи Учебно-възпитателен център и Училище «Юрий Гагарин». Самата сграда олицетворява концепцията за вселенска връзка Човек – Земя – Космос. Тук са разположени: учебно телевизионно и радио студио, единственият в България цифров планетариум; авиокосмически център с музей на авиацията и космонавтиката; обсерватория; Славянски център; интерактивен аналог на спускаемия космически апарат «Союз-ТМА».Участниците в програмата ще научат за всестранното приложение на роботехниката в космическото пространство, ще посетят обсерваторията, ще се запознаят с устройството на космически кораб и телескоп, ще изпълнят скачване на космически кораб (аналог на спускаемия апарат на  транспортния космически кораб «Союз-ТМА») с орбиталната космическа станция под ръководството на истински космонавти!

Децата на практика ще усвоят основите на цифровата грамотност и безопасност – набор от правила за безопасно поведение в цифровото пространство. Лего-роботика, видео блогърство – именно това интересува съвременното дете и влиза в програмата на нашата профилна смяна! Участниците ще усвояват визуалната среда на програмиране Scratch, с помощта на която ще могат да управляват сглобените модели на роботи. Човечеството се готви да стъпи на Марс, нека това бъдат първите стъпки на децата в Космоса!Съпътстваща езикова програма


Ние предлагаме нов, интересен и успешен път в овладяването на английския и руския езици. Вашите деца ще могат да подобрят знанията си по чужд език без «зубрене», в игрова форма и по скоростен метод, за 64 часа, под ръководството на опитни педагози – преподаватели по руски и английски езици.

Езиковите знания всеки ден до обед се провеждат в интерактивна форма, на плажа, до басейна, на спортната площадка, в детското кафене: бързо, весело, резултатно на английски или руски езици  – 40 часа в езикова среда!

Двуседмичната програма включва 24 образователни урока в интерактивна цифрова аудитория следобед, по 3 урока на ден. Преподавателят използва най-леките и бързи етоди за запомняне на думи, фрази и конструкции. Всички успешно преодоляват езиковата бариера и разбират английския или руския език със слушане! Общуват с връстниците си от другите страни в Европа на руски или английски уверено и активно.

Участниците в езиковата програма не участват в тематичния образователен модул на смяната!